preloader

Sistem inteqrasiyası, müəssisənin biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması, həmçinin mövcud və yeni informasiya sistemlərinin vahid informasiya məkanında birləşdirilməsi üçün mühüm olan kompleks həlldir.

Sistem inteqrasiyası AE Union tərəfindən təqdim edilən əsas xidmətlərdən biridir. Bu sahədə çoxillik təcrübəyə malik şirkətimiz dövlət və özəl sektorda yüzlərlə inteqrasiya layihəsini həyata keçirmişdir. Sifarişçilərin tələb və ehtiyaclarına cavab verən optimal həlləri yaratmaq bacarığı AE Union şirkətinin əsas üstünluklərindəndir.

AE Union sistem inteqrasiyası sahəsində fəaliyyəti iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində cəmlənmişdir:

 • Maliyyə təşkilatları və banklar;
 • Telekommunikasiya;
 • Səhiyyə və tibb müəssisələri;
 • Tikinti sahəsi;
 • Sənaye obyektləri;
 • Ticarət və xidmət;
 • Hökumət və özəl şirkətlər;

Bir sistem inteqratoru kimi AE Union aşağıdakı xüsusiyyətlərlə fərqlənir:

 • Özünün məsləhətçiləri, analitikləri, sistem arxitektorları, mühəndis-texniki personalı və istehsal-texniki bazası ilə;
 • Müxtəlif istehsalçıların avadanlığını istifadə etməklə müxtəlif həcmli layihələrin həyata keçirilməsi sahəsində təcrübəsi ilə;
 • Həm avadanlığın yaradılması, həm də öz proqram təminatının işlənib hazırlanması sahəsində təcrübəsi ilə;
 • Mövcud tələbləri etibarlı şəkildə yerinə yetirməklə və proqnozlaşdırılan inkişafa imkan yaratmaqla, ayrılmış büdcə  daxilində verilən müştəri üçün ən optimal texniki həlli tapma bacarığı ilə;
 • Sifarişçiyə məsələnin həlli ilə bağlı bir neçə seçimləri təqdim etmə qabiliyyəti ilə;
 • Biznes prosesləri strukturlaşdırmaq, istənilən səviyyəyə və mürəkkəbliyə malik olan informasiya axınları ilə şirkətlər üçün informasiya sistemlərinin vahid konsepsiyasını işləyib-hazırlamaqla;
 • Rabitə sisteminin yaradılması və istismarı prosesində bütün növ işləri yerinə yetirməklə, müxtəlif həcmli telekommunikasiya və informasiya sistemlərinin qurulmasında kompleks yanaşmanın tətbiqini təmin etməklə;
 • Telekommunikasiya sistemlərinin auditini keçirmək və gələcək inkişafla bağlı tövsiyələr verməklə;
 • Layihədən əvvəl müayinə və ekspert qiymətləndirməni keçirmək, sistemlə bağlı tələbləri müəyyən etməsiylə;
 • Peşəkar texniki tapşırığı hazırlamaq, layihələndirmə, avadanlıq və kommunikasiya vasitələrinin təchizatı,  müxtəlif istehsalçılardan avadanlığın vahid sistem çərçivəsində inteqrasiyası, quraşdırma və işə salma proseslərinin  yerinə yetirilməsi, sifarişçiyə sistemin açar təslimi əsasında verilməsi və sifarişçinin personalının öyrədilməsi ilə;
 • İxtisaslaşmış servis, zəmanət və zəmanətdən sonra xidmətin təmin olunması ilə;
Telefon

(+994) 50 777 77 35

ÜNVAN

M. Zeynalabdıyev küç. 8